Văn hóa công ty

Chương trình khen thưởng

Nhằm mục đích đạt được nhiều thành tích trong công việc, ngoài kế hoạch và định hướng của ban lãnh đạo, còn có sự cố gắng, hăng say, lòng nhiệt huyết, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên làm việc tại ModernHome. Để thôi thúc sự cố gắng lòng quyết tâm, sáng tạo trong công […]